Văn bản điều hành của trường

Cập nhật lúc : 17:21 02/12/2019  

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12, NĂM HỌC 2019-2020

STT

Nội dung công việc

Cá nhân (tổ chức)

phụ trách

Thời gian hoàn thành

1

Duy trì số lượng 372 trẻ và tiếp tục chiêu sinh trẻ nhà trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu cấp trên giao.

- Toàn thể CB, GV, NV

31/12

2

Tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Chủ nhật xanh”, duy trì tốt việc chăm sóc cảnh quan môi trường, vệ sinh trường lướp, xanh, sạch, đẹp

- Toàn thể CB, GV, NV

31/12

3

Đón đoàn kiểm tra thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

- Toàn thể CB, GV, NV

31/12

4

Tham dự họp thường kỳ của Hội đồng giáo dục phường

- Đ/c Hà

31/12

5

Hoàn thành cập nhật bổ sung dữ liệu vào phần mềm phổ cập 0-60 tuổi

- Đ/c Rê, Tâm

31/12

6

Tham gia tham quan học tập xây dựng trường học kiểu mẫu

- BGH, GV

31/12

7

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình GDMN

- BGH, GV

31/12

8

Kiểm tra sắp xếp nhóm, lớp, trang trí theo chủ đề các khối lớp và dự giờ theo kế hoạch.

- BGH, TT

31/12

9

Đón đoàn kiểm tra sắp xếp nhóm, lớp, trang trí theo chủ đề các khối lớp và dự giờ theo kế hoạch.

- BGH, TT

31/12

10

Đón Đoàn kiểm tra hoạt động sư phạm và công tác quản lý

- Toàn thể CB, GV, NV

31/12

11

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình GDMN.

- BGH, TT

31/12

12

Chỉ đạo các tổ sinh hoạt chuyên môn theo định kỳ

- BGH, TT

31/12

13

Tiếp tục triển khai kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học và tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường

- BGH, TT, GV

31/12

14

Báo cáo sơ kết HK I và bổ sung một số nhiệm vụ của học kỳ 2 nộp về Phòng GD&ĐT thị xã (trước ngày 20/12/2019)

- Tổ VP

31/12

15

Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

- Ban KTNB

31/12

16

BGH xây dựng kế hoạch đánh giá trẻ học kỳ I năm học 2019-2020

- BGH

31/12

17

Tiếp tục chỉ đạo học tập BDTX theo kế hoạch

- BGH, TT

31/12

18

Kiểm tra định kì việc sử dụng, bảo quản trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi ở các nhóm lớp

- BGH

31/12

19

Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và lập dự toán ngân sách năm 2020

- HT, KT

31/12

20

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn

- Đ/c Rê

31/12

21

Kiểm kê tài sản cuối năm

- Ban KKTS

31/12

22

Tham mưu với UBND phường KH phổ cập giáo dục XMC năm 2020

 

31/12

23

Họp cơ quan đánh giá kết quả tháng 12 và triển khai nhiệm vụ tháng 01 năm 2020

- Toàn thể CB, GV, NV

31/12

Số lượt xem : 9

Các tin khác