Văn bản điều hành của trường

Cập nhật lúc : 09:30 12/11/2019  

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11, NĂM HỌC 2019-2020

STT

Nội dung công việc

Cá nhân (tổ chức)

phụ trách

Thời gian hoàn thành

1

Duy trì số lượng 372 trẻ và tiếp tục chiêu sinh trẻ nhà trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu cấp trên giao.

- Toàn thể CB, GV, NV

    30/11

2

Hoàn thành cập nhật bổ sung dữ liệu vào phần mềm phổ cập 0-60 tuổi

- Đ/c Tâm

    30/11

3

Đón Đoàn kiểm tra tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi

- Toàn thể CB, GV, NV

    15/11

4-5

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình GDMN. Kiểm tra sắp xếp nhóm, lớp, trang trí theo chủ đề các khối lớp và dự giờ theo kế hoạch.

- BGH, TT

 30/11

6

Chỉ đạo các tổ sinh hoạt chuyên môn theo định kỳ

- BGH, TT

 30/11

7

Dự giờ, thao giảng và tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

- BGH, TT, GV

    20/11

8

Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

- Ban KTNB

 30/11

9

Tổ chức Meeting kỷ niệm 37 năm (1982-2019) ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Toàn thể CB, GV, NV

   20/11

10

Tiếp tục chỉ đạo học tập BDTX theo kế hoạch

- BGH

 30/11

11

Kiểm tra định kì việc sử dụng, bảo quản trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi ở các nhóm lớp

- BGH

3 0/11

12

Đón đoàn kiểm tra thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

- Toàn thể CB, GV, NV

 30/11

13

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn

- Đ/c Rê

 30/11

14

Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn

- BGH, GV

      8/11

15

Tham gia Hội thảo, tổng kết chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

- BGH, GV

3  0/11

16

Xây dựng và triển khai kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

-      Đ/c Hà

  30/11

17

Tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Chủ nhật xanh”, duy trì tốt việc chăm sóc cảnh quan môi trường, vệ sinh trường lướp, xanh, sạch, đẹp

- Toàn thể CB, GV, NV

   30/11

18

Họp cơ quan đánh giá kết quả tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm học 2019-2020

- Toàn thể CB, GV, NV

30/11

Số lượt xem : 15

Các tin khác