Văn bản điều hành của trường

Cập nhật lúc : 16:52 31/12/2019  

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01, NĂM HỌC 2019-2020

STT

Nội dung công việc

Cá nhân (tổ chức)

phụ trách

Thời gian hoàn thành

1

Ký hợp đồng các giáo viên, nhân viên ngoài biên chế

-                     HT, GV, NV

02/01

2

Tham gia Liên hoan “Bé khéo tay” cấp thị xã

- Toàn thể CB, GV, NV

04/01

3

Hoàn thành Báo cáo sơ kết học kỳ I và tổ chức sơ kết học kì I, gửi Phòng GD&ĐT thị xã

-                     BGH

05/01

4

Sinh hoạt cụm chuyên môn

- BGH, TT, GV

09/01

5

Duy trì số lượng 372 trẻ và tiếp tục chiên sinh trẻ nhà trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu cấp trên giao

- Toàn thể CB, GV, NV

31/01

6

Tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Chủ nhật xanh”, duy trì tốt việc chăm sóc cảnh quang môi trường, vệ sinh trường lớp xanh sạch đẹp

- Toàn thể CB, GV, NV

31/01

7

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình GDMN

-                     BGH, TT

31/01

8

Kiểm tra sắp xếp nhóm, lớp, trang trí theo chủ đề các khối lớp và dự giờ theo kế hoạch

-                     BGH, TT

31/01

9

Chỉ đạo các tổ sinh hoạt chuyên môn theo định kỳ

-                     BGH, TT

31/01

10

Tổ chức công khai Bảng kê khai tài sản của BGH và Kế toán tại cơ quan

-                     BGH, GV

31/01

11

Điều tra phổ cập bổ sung và tiếp tục hoàn thành nhập dữ liệu bổ sung vào phần mềm phổ cập 0-60 tuổi

-                     Tổ VP

31/01

12

Kiểm tra nội bộ theo KH

-                     Ban KTNB

31/01

13

Tiếp tục chỉ đạo học tập BDTX theo KH

-                     BGH, TT

31/01

14

Kiểm tra định kỳ việc sử dụng, bảo quản trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi ở các nhóm lớp

-                     BGH

31/01

15

Kiểm tra VSATTP bếp ăn

-                     Đ/c Ngân

-                     Đ/c Yến

31/01

16

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân

-          BGH

31/01

17

Tham mưu UBND phường về Kế hoạch phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2020

-          BGH

31/01

18

Họp cơ quan đánh giá kết quả tháng 12 và triển khai nhiệm vụ tháng 01 năm 2020

- Toàn thể CB, GV, NV

31/01

Số lượt xem : 6

Các tin khác