Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

\"\"
Họ và tên:  Nguyễn Thị Hà
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  nguyenthihatrai@gmail.com
Điện thoại:  
Địa chỉ:  Tổ 4, phường Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 831